Savez izviđača Srbije
Odred ,,Boško Đuričić”
J a g o d i n a
Lole Ribara 1-1, 35000 Jagodina
jagodinascout@yahoo.com
jagodinaizvidjaci@yahoo.com
060 / 316 57
48 065/ 6933 044


OBELEŽAVANjE 6O GODINA RADA ODREDA IZVIĐAČA "BOŠKO ĐURIČIĆ" IZ JAGODINE

Odred izviđača "BoškoĐuričić" osnovan je 12.maja 1955. godine u Jagodini. Najlepše dane svog detinjstva i mladosti više desetina hiljada dece i mladih ovog grada provelo je kroz aktivnosti izviđača uživajući u boravku u prirodi,izletima,taborima, takmičenjima i smotrama širom zemlje i sveta stvarajući pritom brojna prijateljstva, druženja i bratimljenja.
Obeležavanje ovog jubileja počeće u nedelju 27. decembra 2015.godine u 13 časova u jagodinskoj gimnaziji "Svetozar Marković".
Pozivamo sve koji su bar malo bili deo ove lepe priče da dođu i druže se sa izviđačima i evociraju uspomene na dane provedene u našoj i vašoj izviđačkoj organizaciji Ponesite vašu izviđačku maramu, stare fotografije i osmeh i dođite da se još jednom družimo !

JEDNOM IZVIĐAČ - ZAUVEK IZVIĐAČ !!!

za odred izviđača "Boško Đuričić" načelnik Ninoslav Jović


u Jagodini 23.12.2015.